Feminisme en onze nieuwe brugklassers

Vrouwelijke studenten op universiteiten kiezen nog steeds voor de niet-exacte vakken zoals geneeskunde of psychologie, en niet voor de technische vakken. Ook andere beroepsgroepen, zoals kapper, verpleger, secretaresse en schoonmaker worden nog steeds vooral door vrouwen beoefend. In de wikipedia staat bij feminisme verder nog dat meisjes op middelbare scholen soms nog steeds wordt verteld dat de exacte vakken wellicht te moeilijk voor ze zijn.

Mijn onderwijsmanager houdt een verhaal voor aankomende brugklassers.

Over de sector techniek op de éne locatie.
Over de sector zorg, welzijn en economie, op de andere locatie.
Over de beroepen die daarbij horen.

De leerlingen uit groep acht luisteren aandachtig.
De leerlingen uit groep acht moeten volgend jaar op één locatie beginnen.
De leerlingen uit groep acht moeten dus een keuze maken.

Techniek of Zorg, that’s the question.

“Nu moeten jullie niet denken dat techniek alleen gaat over de bouw of over motorvoertuigen. We hebben ook de richting Techniek & Design, voor als je bijvoorbeeld de reclamewereld in wilt. Dus kiezen voor techniek hoeft niet te betekenen dat je elke avond onder de olie thuis komt…”

Mijn onderwijsmanager probeert meisjes enthousiast te maken voor techniek.
Mijn onderwijsmanager probeert het voorlichting na voorlichting.
Mijn onderwijsmanager probeert het iedere dag opnieuw.

De voorlichting eindigt met de vraag wie met de bus naar de locatie voor techniek wil.

Alle jongetjes staan op.
Alle meisjes blijven zitten.

Iedere dag opnieuw.

Afbeelding van Cor Heilig

19 Responses to Feminisme en onze nieuwe brugklassers

 1. K says:

  Het probleem is denkelijk dat meisjes die sector veel te mechanisch vinden, te verstandelijk. Ze kunnen daar hun hart niet in kwijt. Jongens zien daar minder een probleem in, die vinden dat mechanische denkwerk wel een uitdaging.

 2. H.R. Krol says:

  Mevrouw Jolande Withuis brengt in mei een boekje uit met als titel ‘De vrouw als mens. De mythe van het sekseverschil.’ Het is ongelovelijk hoe hardnekkig sommige orthodoxe gelovigen in weerwil van de realiteit hun achterhaalde standpunten blijven aanhangen.

 3. Maria-Dolores says:

  waarom laten ze dan niet beide locaties aan iedereen zien?
  hier in Italie heb ik meer dan eens gehoord dat er in fabrieken op de werkvloer geen vrouwen aangenomen worden omdat ze ‘de mannen van het werk houden’. da’s bij jullie dus niet nodig, omdat de meisjes zélf niet willen :-).

 4. Ramirezi says:

  @Maria-Dolores; we laten ze nu de locatie zien van hun keuze. Er komen ook nog open avonden waar ze (als ze dan willen) de andere kunnen zien…

 5. Galadriel says:

  Op die leeftijd is keuzes maken vreselijk moeilijk… meisjes kiezen voor waar hun vriendinnen naar toe gaan en jongens voor waar hun vrienden naar toe gaan. Tip, misschien moet de locatie Techniek roze geverfd worden of moet er een vrouw (liefst me nagellak en leuk haar) de voorlichting geven over Techniek en vertellen dat ze er zelf ook werkt…

 6. Zwollywood says:

  ramirezi…wie weet ligt het ook aan de verschillende invalshoeken die je kunt gebruiken om meisjes richting techniek te krijgen. Nodig gewoon een vrouwelijke en mannelijke technicus uit. Of neem de meisjes mee naar een fabriek. Of schrijf zelf een boek…´wat hebben meiden met techniek te maken´.

 7. Woudje says:

  Een slimme meid is dus niet op haar toekomst voorbereid. Misschien weet Ciska D. een andere term voor Techniek ?
  Of misschien moet het meer een plekje krijgen in een dagelijkse soap. Sinds de start van CSI schijnt het storm te lopen bij de opleiding tot forensisch specialist.

 8. niko says:

  Bij de renovatie van mijn huis was de assistent voorman een vrouw, zo ook 1 bouwvakker en 1 schilder. Dus een kleine ontwikkeling heeft nog wel plaats gevonden.

 9. Blauw Oog says:

  Tussen twee haakjes: het is vast een hele domme vraag, maar waar vallen de talen eigenlijk onder?

 10. Iqqz says:

  "Het probleem is denkelijk dat meisjes die sector veel te mechanisch vinden, te verstandelijk."
  @K, dát is het probleem niet. U bent zelf een perfect voorbeeld van ‘het probleem’. Namelijk, het categoraal denken in geslacht, met de veronderstelling dat geslacht samen hangt met een vooraf gestelde – buiten het vleselijke om- eigenschap. Toelichting:
  Er wordt ‘iets’ geboren. Dat noemen wij mens. Vervolgens categoriseren wij het mens wezen in twee dingen: man of vrouw. Een etikette eigenschap, een toegedane definitie.
  De werkelijkheid is gecompliceerder: hermafrodrieten etc.
  Maar, door deze categorisering gaan we vervolgens ook het menswezen benaderen vanuit de ‘hij’ en ‘zij’ benadering. Het menswezen krijgt gaande weg een ‘ik’ beeld. Let wel, ook de ‘ik’ beleving – oftewel het individu – is sociaal construeert. Deze ‘ik’persoon ondergaat vervolgens een bewustwording van hoe de wereld ‘haar’ of ‘hem’ ziet. En, wordt ook zo behandeld. Waaruit volgt dat het menswezen zich in de meeste gevallen ook zo zal definieren.
  Deze etiquettering gaat gepaard met allerlei opgedrongen sociale ‘conventies’. Zoals op jonge leeftijd ‘meisjes’ barbies krijgen en ‘jongens’ auto’s. Of nog algemener: kleding.
  Wil je meer ‘meisjes’ in de mechanica en techniek krijgen, dan zullen we de sociale conventies en verwachtingen moeten gaan herconstrueren. Moeizaam, maar niet geheel onmogelijk. Wat natuurlijk nóg mooier zou zijn, is deze etiquettering los te laten. Geen verplichte hokjes meer aankruizen: man of vrouw. Maar gewoon, in eerste instantie mens zijn. Uiteindelijk houdt niemand ervan (denk ik?) om in hokjes geplaatst te worden.

 11. Rob says:

  Groepsgedrag speelt ook mee. Misschien moet je ze opsplitsen in kleine groepen om dat te doorbreken. Of ze inderdaad naar beide locaties zenden. En dan nog gaan ze naar huis en kiezen ze voor de afdeling waar hun vriendinnetjes heengaan.

 12. K says:

  @iqqz: Wilt u nu gaan beweren dat man en vrouw dezelfde basisaanleg hebben? Daar geloof ik namelijk niets van. U heeft gelijk in uw bewering dat we kinderen wat androgyner mogen opvoeden vanuit de basis. Dat zou het geheel wat kunnen beïnvloeden. Maar er volgens mij ook een biologische invloed, die we op die manier niet kunnen omzeilen. Laten we bv. meisjes en jongens dezelfde wiskundesommen maken dan zijn de jongens doorgaans sneller klaar. Gaan we daarbij meten hoe de hersens met de sommen omgaan dan blijkt dat jongens dit met andere hersenvelden doen en met 1 hersenhelft en dat meisjes daarbij beide hersenhelften gebruiken en andere gebieden in samenwerking(er is bij meisjes ook een bredere brug tussen beide helften). De conclusie hieruit is dat jongens en meisjes op een andere manier hun hersenen gebruiken en dat is een biologische factor, geen externe.
  En wat mijzelf betreft. Ik speelde altijd liever met gereedschap dan met poppen. Heb exacte vakken gedaan want het alternatief vond ik minder aantrekkelijk. Heb duidelijk meer technisch inzicht dan mijn man (helaas). Maar als ik dan denk in de richting van een baan, dan ben ik blij dat ik meer met mensen werk dan met machines. Ik ben het wel met u eens dat hierin niet gegeneraliseerd mag worden, maar ik geloof niet in een 50/50 basis voor de techniek. Laat iedereen daarin doorleren in wat hij het liefste doet en ga de meisjes niet pushen richting techniek.

 13. dogmo says:

  Het is dus duidelijk tijd voor een nieuwe aanpak! Bij ons op het VMBO hebben ze een "doedag" voor de leerlingen in groep 8, dan mogen ze praktijklessen volgen in alle richtingen. Erg leuk, mijn kinderen kwamen thuis met zelfgesoldeerde kaarsenkandelaars en zo. Niet dat ze daarna voor de exacte kant hebben gekozen, maar ze hebben er wel mee kennis gemaakt.

 14. Moonfairy says:

  We kunnen alleen maar hopen dat er na deze keuze nog heel veel keuzes komen
  Na deze passie nog heel veel andere passies
  liefs Moon

 15. Ramirezi says:

  Er zal inderdaad best wat biologisch inzitten. Het grappige is dat we meisjes richting de techniek proberen te krijgen door de technische vakken wat vrouwelijker te maken – zie design – en dat is dan eigenlijk gewoon minder technisch…

 16. Iqqz says:

  @K
  Quote: De conclusie hieruit is dat jongens en meisjes op een andere manier hun hersenen gebruiken en dat is een biologische factor, geen externe.Unquote.
  Hierover zouden we een lange discussie kunnen aangaan, maar ik weet niet of we daar beiden zin in hebben. Ik vind echter wel, dat u iets te kort door de bocht gaat als u de geconstateerde hersenactiviteiten uit een steekproef gaat zien als ‘bewezen’ oorzaak. De methodolgie van statistisch onderzoek zegt namelijk niets meer dan: er is een samenhang IN DE STEEKPROEF en de kans is heel klein dat deze samenhang op toeval berust. Samenhang betekent niet: oorzaak > gevolg. Dus ook al zou het gevonden resultaat in de steekproef representatief zijn voor de populatie, dan is daarmee nog steeds geen oorzaak – gevolg bewezen.
  Ik denk we nog te weinig weten over de complexiteit van onze hersenen en hoe deze verbindingen legt – al binnen in de moeders buik – om te kunnen stellen dat ‘biologische gegevens’ losstaan van de sociale werkelijkheid ‘daarbuiten’. Welke verbindingen jouw hersenen vanaf jongst af aan maken hangt heeft natuurlijk wel alles te maken met de wereld om je heen en hoe deze gestructureerd is. Hoe jij en ik ‘denken’ is niet uit ons zelf ontstaan, maar gebeurt volgens de logica van de conventies. U tekent de hersenen af alsof zij hermetisch afgesloten zijn van de buitenwereld, terwijl daarvan in mijn ogen geen spraken kan zijn.
  Wat betreft uw quote: Laat iedereen daarin doorleren in wat hij het liefste doet en ga de meisjes niet pushen richting techniek. Unquote.
  Daar sluit ik mij geheel bij aan. Want eigenlijk berijp ik het hele debat rondom ‘te weinig vrouwen’ op technisch – of universitair gebied niet. Wat is eigenlijk het probleem? Objectief gezien is die er niet. Wij ‘maken’ cq. constueren ‘het probleem’.

 17. Iqqz says:

  @ Rob 23:15,
  Dat speelt inderdaad een hele grote rol (denk ik). Een cruciale rol die te vaak vergeten wordt. Hoe individuen functioneren binnen sociale groepsverbanden. Niet als individu, op zich zelf staand. Mensen zijn toch nog steeds door en door sociale wezens?

 18. Qabouter says:

  Het is ten eerste stom dat de twee lokaties verschillend zijn. Ze horen naast elkaar te staan, of faciliteiten voor beiden in één gebouw. Maar goed, je kan niets doen aan de infrastructuur die nou eenmaal ontstaan is. Dus twee gebouwen.
  Ik moet toch altijd even glimlachen als er weer iets geschreven wordt over vrouwen en exacte richtingen kiezen. Gemiddeld genomen kiezen minder vrouwen voor Scheikunde aan Universiteit Utrecht. Tussen 30 en 50% van elke eerstejaars lichting is vrouw. Dus hoewel sommige jaren het aantal dames op 50% uitkomt, is het aantal jongens vaak toch in de meerderheid.
  Maar als je gaat kijken naar het ‘stayers’ potentiaal van de vrouwen merk je op dat ze meer in de exacte richting blijven kleven dan de jongens. Uitval onder de mannen is groter dan onder de vrouwen. De mannen gaan na de scheikunde studie vaak toch een andere kant op (management, of zelfs iets héél anders), terwijl de vrouwen in de wetenschap blijven.
  Bij ons op de verdieping heb je 3 onderzoeksgroepen zitten. Eentje erg biologisch (zogenaamd softe bèta), onze groep analytisch-chemisch + organisch synthetisch (middelharde bèta) en eentje fysisch-chemisch (keiharde bèta). Kijk je naar AiOs en Postdocs zie je bij de biologische groep op dit moment ruim 80% vrouwen. Onze groep bestaat kwa AiO en Postdoc voor 50% uit vrouwen, was vroeger zelfs 60%. En de fysisch-chemische groep heeft aan AiO en Postdoc op het moment óók 50% vrouwen, ongeveer.
  Nu werk jij op een VMBO-school (toch?), dat is misschien anders dan VWO –> universiteit. Omdat een technisch beroep in VMBO richting doet toch vaak denken aan de voorgenoemde olie. Hoewel je ook modevakschool kan doen na een technische VMBO stroom…
  In de scheikunde zie ik in ieder geval de bèta-angst onder vrouwen niet terug. En ook zijn de vrouwen hier net zo getalenteerd als de mannen voor de bèta-wetenschap.

 19. Ramirezi says:

  @Qabouter; volgend jaar werk ik alleen nog maar in het VMBO – nu t/m gym. Mooi dat jij het al een stuk minder herkent – misschien zou je het stukje in de wiki aan kunnen passen (of aanvullen…)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: