Grauwe Ganzen

Grauwe Ganzen (Anser anser) in het ‘Eerste water’ van het Zwanenwater.

Er dobberen er heel wat rond, zeker als je bedenkt dat deze ganzen rond 1910 niet meer in Nederland voorkwamen als broedvogel. Na de inpoldering van de IJsselmeerpolders is het langzaam maar zeker beter gegaan met de populatie. Nu zijn er zo’n 25.000 broedparen en heeft zelfs de Vogelbescherming het over ‘een ware Grauwe ganzenpopulatie-explosie‘.

Noem het hoe je wilt, als ze in zo’n mooie V-formatie al gezellig gakkend overvliegen is mijn dag weer goed.