Grote zwermen kleine beestjes met ‘effect’

Mislukt. Hoewel. Als ik inzoom op de rondvliegende waasjes op mijn mislukte foto dan blijken de mugjes / vliegjes ineens wel hele rare vormen te hebben. Zes vleugeltjes? Acht vleugeltjes? Blijkbaar waren ze te snel voor de camera.

Maar wat voor beestjes zijn het nu? Eéndagsvliegen? Nee, deze zijn veel te klein. Ik hou het voorlopig op de onweers- of donderbeestjes.

Andere suggesties zijn welkom.