Penseelkevers in het Bargerveen

Van de Penseelkever komen in Nederland verschillende soorten voor: Trichius fasciatus  en Trichius zonatus. Het verschil is meestal pas met zekerheid vast te stellen door bestudering van de geslachtsdelen. Onder een microscoop. Dus hou ik het maar even op de Penseelkever.

De foto’s zijn weer van Marijke, genomen in het Bargerveen.

De scherpe blik van de vrouw

Universiteitsmuseum Groningen

Vooroordelen, vooroordelen. Trap er niet in mensen. Zo denken mannen maar aan één ding. Of anders toch minstens een keer of vijf per minuut. Onzin natuurlijk, soms denk ik er zo zes of zeven minuten niet aan.

Vrouwen zouden geen ruimtelijk inzicht hebben. Dat is natuurlijk wel wat makkelijker te controleren dan de vunzige gedachtenwereld van de man. Zo liet ik mijn vrouw de bovenstaande foto zien. Een foto met veel informatie, kleuren, lichtverschillen, bekende en minder bekende objecten. Zeg maar alsof je een vreemde ruimte instapt en zeer snel moet beslissen wat van alle indrukken die op je afkomen de belangrijkste is.

Nou, dat had ze in 0,03 seconden al gezien.