Maillardreactie op het strand

Veen op het strand

Het ziet er uit als een enorme brok teer, maar gelukkig is het gewoon veen. Hoewel, gewoon is misschien wat snel door de bocht, want hoe komt er nu weer veen op het strand?

Na de laatste ijstijd ontstonden er door de stijging van het (grond)water langs de kust grote moerassen. Het veenmos groeide hier goed en vormde in de loop van de tijd dikke pakketten veen. Zelfs het huidige Waddengebied was grotendeels een veengebied. Toen de zeespiegel verder steeg werd het veen overspoeld en begraven onder de huidige zeebodem. Als het uitspoelt dan kun je het weer terugvinden op het strand.

Dat genoemde veenmos maakt sphagnan aan, een stof met bijzondere conserverende eigenschappen. Deze stof is verantwoordelijk voor de kenmerkende bruinkleuring van veen, het gevolg van een chemische reactie tussen suikers en eiwitten. In de keuken is deze Maillardreactie bekend van het karamelliseren en het mooie bruine randje aan het gebraden vlees.

In het veen zorgt sphagnan voor het buiten werking stellen van allerlei enzymen, waardoor de afbraak stopt. Ik heb dan ook nog even zitten wroeten naar veenlijken, maar helaas.

Veen op het strand


Meer informatie over de organische chemie van veen op kennislink.