Beeldverhaal Grote Zilverreiger

Grote Zilverreiger 101

Soms heb je aan de beelden voldoende, dus dit keer laat ik deze Grote Zilverreiger (Ardea alba) zonder verder commentaar het blog op vliegen. De foto’s zijn weer van Colin.

Trouwens, ken je het beeldverhaal van de Gewone Reiger die een Meerkoetje voor  lunch wilde nog?

Grote Zilverreiger 102

Grote Zilverreiger 103

Grote Zilverreiger 104

Grote Zilverreiger 105

Grote Zilverreiger 106

Grote Zilverreiger 107

Vogels in de vlucht

VLUCHT Bergeend

Geef mijn dochter en haar vriend een paar uurtjes de tijd en dan komen ze terug met een hele vracht foto’s van vogels. Vandaag een kleine selectie van vogels op hun mooist; in volle vlucht. Van boven naar beneden ziet u ze vliegen; de Bergeend, de Kleine Zwaan, tweemaal de Knobbelzwaan, de Wulp en de Aalscholver in een mooie V-formatie.

Of zou de uitdrukking “vogels in volle vlucht” zijn?

VLUCHT Kleine zwanen 01

VLUCHT Knobbelzwaan 01

VLUCHT Knobbelzwaan 02

VLUCHT Wulp

VLUCHT Aalscholvers

Vogels in volle vlucht

De oogst van een rondje op de fiets; bovenaan de Torenvalk (Falco tinnunculus) in de duinen, onderaan een Scholekster (Haematopus ostralegus) met een schelpje in zijn snavel en in het midden twee Kuifeendjes (Aythya fuligula).

Opvliegende beestjes, die vogels.

En nog een paartje Torenvalken, gewoon voor het mooie.